Tainet NMS Management System

 

Tainet NMS Management SystemTMW je mohutný souhrnný network management systém (NMS), pracující v OS-Windows. Poskytuje uživateli velmi výhodné prostředí, pomocí kterého může uživatel jednoduše pracovat s TMW dialogovým oknem pro menu nebo vybrat funkční ikonu.

TAINET MANAGER for Windows (TMW)

je mohutný souhrnný modem network management systém (NMS), pracující v OS-Windows. Poskytuje uživateli velmi výhodné prostředí, pomocí kterého může uživatel jednoduše pracovat s TMW dialogovým oknem pro menu nebo vybrat funkční ikonu, která má jasné GUI (Graphical User Interface). Všechno je možné ovládat myší nebo klávesnicí. To všechno vede k možnosti TMW ovládat nejen obvyklé schopnosti jako je status monitoring, konfigurace, testování, statistické zprávy pro všechny modemy v síti, ale i poskytovat množství dalších přídavných funkcí /vlastnosti níže uvedené, které dokazují, že TMW je jeden z nejvýkonnějších řídících síťových systémů.

TMW je schopen řídit až 32 roštových skříní (TRS-16) přes COM port a/ nebo data sharing device (DSD) pro místní nebo vzdálené řízení modemové sítě. Jiná struktura je přes LAN a komunikační server, který umožňuje řízení až 129 536 modemů místní a vzdálené modemové sítě.

 

Charakteristika:

1. Windows a TCP/IP podpora - TMW běží pod OS-Windows a TCP/IP prostředím. TCP/IP je komunikační protokol mezi stanicí a zařízeními. Může pracovat s Ethernet LAN, co umožňuje uživateli řídit a monitorovat celou síť nebo část sítě z jednoho místa.

2. GUI (Graphical User Interface) - TAINET Manager graphical USER INTERFACE je založený na MS-Windows. Vytváří symbolické ikony pro identifikované zařízení a jejich stav v síti. Uživateli stačí akorát kliknout myší na vybrané zařízení a zvolit funkci.

3. Distribuovaný Management - TMW pracuje přes CS nebo může přímo řídit všechny modemy místo monitorování každého modemu zvlášť, protože každý modem je řízený pomocí NMC zabudovaným v modemu. Umožňuje to vysokou efektivnost práce a nejrychlejší reakci.

4. Topologie - TMW využívá topologickou grafiku pro zobrazení celé sítě nebo části její struktury. Poskytuje různé ikony pro zobrazení různých podmínek a také i poslední alarmující událost. Takže pro uživatele je úplně jednoduché řízení celé sítě.

5. Geografická mapa - TMW může vybrat různé geografické mapy, aby vyjádřil topologické pozice, kvůli zobrazení vztahů mezi aktuální geografickou lokací a strukturou sítě.

6. Shelf-view - TMW dokáže zobrazit jeden nebo více modemů na jedné obrazovce využitím LED indikátorů a různých ikon pro vyjádření a zobrazení konfigurace celé sítě. Pro uživatele to znamená jednoduché a jasné určení stavu v celé síti.

7. Remote shelf - TMW umožňuje uživateli řídit a monitorovat modem nainstalované ve vzdálené oblasti přes komutovanou linku, pronajatou linku nebo X.25 síť.

8. SNMP - TMW podporuje SNMP protokol, který umožňuje uživatelům spojit se s ostatními standardními systémy řízení sítě. Upgrade verze bude kompatibilní s novým standartem ITU nebo ISO Network Management Systém.
Funkce

1. Globální pohled - TMW umožňuje uživateli monitorovat pracovní stav a podmínky na lince určitého modemu nebo celé síti na jedné obrazovce. Poskytuje aktuální informace pro operátora kvůli přesnému řízení sítě.

2. Indikace stavu - TMW může poskytnout detailní stav jakéhokoli modemu v síti a s ním související podmínky na lince, včetně parametrů DTE Interface signálů, operační mód modemů, rychlost, Tx/Rx úroveň signálu, poměr signál/ruch, kvalita linky ...atd.

3. Konfigurace - TMW může obsluhovat jakýkoliv modem v síti přes NMC na čtení, zobrazování a modifikování programových parametrů. Také umožňuje uživateli nahrát parametr na disk, nebo načíst parametr z disku a nahrát do jakéhokoliv vybraného modemu při vhodné operaci.

4. Testování - TMW může obsluhovat různé loops a bit error rate testy na různých modemech simultánně pro prověření operační výkonnosti modemu a kvality linky. Výsledek bit error rate testu může být přepočítaný a zobrazený.

5. Alarm - Uživatel může nastavit různé podmínky alarmu. V případě jakékoliv abnormální události automaticky upozorní uživatele bzučením, blikáním červené kontrolky a zobrazením odkazu, nahraje datum a přesný čas pro následující opravu.

6. Real-time Notice - TMW umožňuje uživateli vytisknout záznamy alarmu v reálném času pro další analýzy.

7. Report - TMW může poskytovat zprávy z alarmovaných událostí a automaticky vytvořit data records zahrnujících online a off-line times, komunikační formát a rychlost, occuring frequency od retrain, backup a shut down time, abnormality v kvalitě linky .....atd. Také pomáhá uživateli zkompilovat statistickou analýzu.

8. Systém Security - TMW ochranné vlastnosti jsou využívané na identifikaci uživatelů, kterým byl povolený vstup do systému. Každý uživatel si vytvoří individuálně heslo pro zabránění vstupu jiným do TMW. Umožňuje opravit heslo a zapnout nebo vypnout TMW ochranu.